PANELSAMTAL TEMA GEMENSKAP Del 2 Kontorstrender med GoToWork 2020

GoToWork kontorstrender presenterarTema: GEMENSKAP 21 april

Öppet panelsamtal med samtidsspaning kring
KONKURRENS, KULTURER, KLUSTER
– vilka är fallgroparna, fördelarna och framtidsspaningarna
ur olika perspektiv när det gäller gemenskap
på arbetsplatsen?
Samtidsspaning kring KONKURRENS, KULTURER, KLUSTER – vilka är fallgroparna, fördelarna och framtidsspaningarna ur olika perspektiv när det gäller gemenskap på arbetsplatsen? Särskilt nu under corona-krisen. Vad är coworking egentligen och hur funkar det digitalt? Hur påverkar det att Sverige har flest ensamhushåll i världen? Vem bestämmer vad som är gemenskap? Är gemenskap affärsnytta och hur skapar man den så att alla blir inkluderade? Panelen vänder på alla stenar och krossar myter!

Panelsamtalet hålls digitalt på Zoom – klicka här för anmälan!

Tid: Panelsamtal 07.45-08.30 (eftermingel med delar av panelen, frågor/svar och samtalsgrupper till 09.30)
Datum: 21 april 2020
Plats: Zoom
Du får länk på mail när du anmält dig
Eftermingel: till 09.30  – eftermingel, frågor/svar och samtalsgrupper med delar av panelen för att byta erfarenheter med varandra – 
Karin Ståhl modererar efterminglet tillsammans med kollegorna på GoToWork. Mingel med en twist! Vi utvärderar och lär oss hur vi minglar digitalt. 

000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds