Bilder från Panelsamtal & frukost 6 mars

Tack till dig som deltog! En enorm uppslutning! Din närvaro, erfarenhet och nätverkande skapade en tät, varm och informativ morgon – med dig är vi bättre! Varmt välkommen till fler Panelsamtal & frukost under 2020. Anmälan längre ned.

Alla bilder: Sara Lüdtke/GoToWork©

PANELDELTAGARE:
Caroline Fjellner, &frankly
Henrik Byström, Microsoft
Fredrik Lantz, Skanska Fastigheter
Karin Ståhl, moderator och VD GoToWork

Välkommen till fler Panelsamtal & frukost på temat KONTORSTRENDER 2020!

Panelsamtal 21 april – GEMENSKAP – webinar på Zoom
Panelsamtal 12 maj – ÅTERBRUK – webinar på Zoom
Panelsamtal & frukost 3 september – ARBETE I 3D
Panelsamtal & frukost 15 oktober – FOLKHÄLSA

#gotowork #&frankly #microsoft365 #skanska #sthlmnew #empoweringworkplaces #dengodaarbetsplatsen #kontorstrender2020 #panelsamtalgotowork