Panelsamtal på temat Återbruk och cirkulär ekonomi. Del 3 av 5 i serien Kontorstrender som GoToWork lanserar varje år.

Inspelning Panelsamtalet Återbruk och cirkulär ekonomi 12 maj.

Några citat från panelen:

– Vi har lärt oss att det går att hålla möten digitalt och att det finns en fördel av att då och då eller ett par dagar i månaden jobba hemifrån. Många upplever att de får mer gjort (hemifrån) men det kan också underlätta för den privata situationen naturligtvis och vi kan få mindre trafik. Vilket i sin tur är positivt ur både miljöaspekt och trängsel. Så det finns många positiva delar som vi kan dra nytta av efter (corona) när vi har fått tid till eftertänksamhet. Jag hoppas bara vi fortsätter och funderar: så att vi inte bara går tillbaka till gamla hjulspår, säger Eva Favaro, Avdelningschef hållbarhet och kommunikation VAFABMILJÖ AB KOMMUNALFÖRBUND.

 

– Det vi har sett nu är att efterfrågan på laptops har skjutit i höjden och efterfrågan på stationära datorer är minimal. Det skulle kunna fortsätta. Det är svårt att sia om. Men något man skulle kunna tänka sig är att vi nu vänjer oss vi den digitala tekniken och därför kommer vi också ställa mer krav på kontorslokaler. Så att det finns bra utrymmen där man kan ha digitala möten. Det finns på många kontor redan men jag tror det kommer bli ännu fler som inreder speciella ”studios” eller ställen där man kan ha dessa möten, säger Erik Pettersson, cirkulär innovation/ miljöchef INREGO AB.

 

– Jag tror att den här krisen förändrar ännu mer vår relation till funktion. När jag växte upp var hem ett hem och skola var skola. Mina föräldrar gick till jobbet och man sökte vård i en vårdbyggnad, man handlade på affären osv. Redan innan corona-krisen har den här relationen börjat förändras.  Så vi har börjat jobba med laptop hemifrån, handla hemifrån, söka vård via paddan, odla hemifrån eller på balkongen osv. Nu plötsligt, jag har faktiskt inte tänkt på det förut, kan man även gå till skolan hemifrån eller få undervisning hemifrån – så mycket går!  Jag tror att vi har en chans nu att ställa om på riktigt och verkligen göra ett stort kliv framåt när det gäller omställningen till en klimatneutral framtid. Men det krävs också en del arbete eftersom det påverkar var och en av oss. Jag tänker på människan, när jag stänger min dator kan jag ta några steg från att vara en jobb-människa till att vara en mamma. Eller om jag hjälper barnen med undervisningen när jag jobbar osv. Det måste vi vara medvetna om och också jobba proaktivt med: att hitta sätt för hur vi kan hjälpa människor ur psykosociala perspektiv. När man går från jobbet till att vara hemma behöver man också ställa om mentalt och ta tid till det. Nu när man jobbar blir det en helt annan upplevelse. Man jobbar mycket mer fokuserat men måste sen stänga av.  Även om arbetsbordet är i sovrummet så vill jag när jag kommer till sovrummet på kvällen inte tänka på jobb – jag vill tänka sömn.  Jag tänker att det är jätteviktigt för hur vi kan hjälpa var och en att även ställa om hemma med enkla medel och även när vi designar nya bostäder designa dessa utifrån dagens och framtidens behov med flexibilitet i tanken och då har vi mycket yta kvar att jobba med, säger Ivana Kildsgaard, Ordförande 100-gruppen, Hållbarhets- och kvalitetschef TENGBOM ARKITEKTER.  

 

Brief och bakgrund

Vi bjöd in till ett öppet panelsamtal med samtids- och framtidsspaning kring KONKURRENS, KULTUR, KLUSTER.

Vilka är fallgroparna, fördelarna och framtidsspaningarna ur olika perspektiv när det gäller återbruk och cirkulär ekonomi på arbetsplatsen? Kan ombyggnader på svenska kontor minska klimatutsläppen med 43 000 ton årligen? Hur kravställer man kontorsinredning och ombyggnation? Var finns de goda exemplen?

Måste vi jobba med återbruk och vad innebär det egentligen?
Panelen vände på stenarna och krossade faktiskt några myter – lyssna! Länk finns ovan!