NYA ARBETSSÄTT

Tillsammans med våra kunder och partners skapar vi förutsättningar för ett gott arbetsliv. Något vi gör med erfarenhet och nytänkande. Resultatet blir goda arbetsplatser som främjar innovation, välmående och produktivitet – platser där alla kan arbeta.

STÄNDIG FÖRÄNDRING

Vår värld är i förändring,​ vilket får en inverkan på​ våra arbetsplatser och vårt sätt att arbeta.
Vi hjälper organisationer som oavsett bransch eller storlek behöver hjälp att förbättra sin förmåga att möta en omvärld i ständig förändring. 

NÖJDA MEDARBETARE

Att arbetsmiljön stöttar, förenklar och möjliggör nya arbetssätt har stor betydelse för hur effektiv man kan vara under en arbetsdag. Undersökningar visar att medarbetare värdesätter kollegor och en god arbetsmiljö högt. 

OM OSS

ARBETSPLATSSTRATEGI

Vi genomför en behovsanalys och identifierar nuläget för er arbetsplats. Nuläget ställs mot lednings-gruppens vision/önskat läge. Gapets omfattning identifieras och ett förslag till handlingsplan för den framtida arbetsplatsen presenteras tillsammans med ett arbetsplatsprogram​. 

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Nya tankesätt och förändringar i både arbetssätt, miljö och teknik kan vara utmanande. Vi hjälper er få med alla på resan.  Genom coachning av chefer och medarbetare i processen genom olika aktiviteter. Det är en spännande resa där ni fattar besluten. 

PROJEKTLEDNING

Lokalen, möbleringsplan, inredning och teknik är en viktig del på resan mot en bra arbetsplats, vi hjälper er dit.  Vi samordnar projektets olika delar och följer upp mot mål,  tidplan och budget. Med både helhetstänk och god erfarenhet av komplexa projekt. 

LÄS MER

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi arbetsätt och arbetsmiljöer, antingen som helhet eller i önskade delar.

GoToWork grundades 2013 och vi som arbetar här har mångårig erfarenhet och vet vad som krävs för att gå från nuläge till nyläge.

Arbetsplatsstrategi

Förändringsledning

Projektledning

Föreläsningar

Läs mer

Vilka trender påverkar arbetsplasterna 2019?

Vi har identifierat fem kontorstrender som vi tror kommer få mest betydelse för arbetsplatsutvecklingen 2019. Nu har vi arrangerat fem fristående trendföreläsningar med mer kunskap om varje trend. Missade du att delta? Alla föreläsningar finns sammanfattade för dig.

Läs mer om årets trender

Referenser & Nyheter


Alla referenser & nyheter