GoToWork presenterar
Fem fristående samtal om arbetsplatstrender 2021

I december direktsände vi en trendspaning inför 2021 där vi presenterade fem trender avseende
kommande arbetssätt och arbetsplatser. Trenderna vi förutspådde är;

 1. Hållbar utveckling ✔
2. Arbeta varsomhelst
3. Kompetensutveckling
4. Inkludering
5. Organisering

Vi vill fortsätta dialogen kring dessa trender och bjuder därför in till samtal med GoToWork,
ett samtal per trend. Vi sänder LIVE direkt från studion.

Den 14 april: Arbeta Varsomhelst
Kl: 16.00 – 16.30

Vi på GoToWork förespråkar Hjärnsmart arbete® och hälsar dig därför varmt välkommen till
en eftermiddagssändning klockan 16.00-16.30 då våra hjärnor passar bäst för semifokus.
Sätt dig i soffan, på tåget hem eller ta en promenad och logga in på livesändningen med
Karin Ståhl VD & arbetsplatsstrateg och våra gäster för dagen;

Charlotta Mellander
Professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
 

Jerker Davidsson
Grundare och VD, iManagement utvecklar hållbart effektiva arbetssätt.

Kort om del2 Tema:  ARBETA VARSOMHELST

En förutsättning för att kunna arbeta varsomhelst, är att det går att arbeta varsomhelst. Microsoft säger: Att vi digitaliserade Sverige på sju dagar. E-handeln sägs ha klivit fram sju år i utvecklingen. Och det vi inom Workplace  och People change  ägnat hela vårt arbetsliv åt att nudga  framåt, åstadkoms nu på ett år.​ Med utgångspunkt i en ofrivillig hem-re kommendering, har alla i år fått göra nya individuella strategiska överenskommelser med oss själva för att få livs- och arbetspusslet att gå ihop. Överenskommelser runt tid och plats för arbete.​ Det skapar hybrider av arbetssätt och arbetsplatser, som nu behöver ”samlas ihop” för att få den effekt vi eftersöker. Vi kommer att se nya sätt att knyta ihop perspektiven: Människan – Tekniken – Platsen.