Breakit Impact Challange 2021Steg 4 – hållbar affärsmodell

Gotowork har klarat steg 4 i Breakit Impact challenge som rör hållbar affärsmodell!

Vi genomförde ”Refresh Challenge” där vi har sett över vår egen hållbarhet. Vi arbetar i ett co-working kontor och inhandlar refurbished utrustning som interiörer likväl som datorer och telefoner. Vi tar även hjälp av bland annat GoClimat och Footprintlevel för att öka vår egen kunskap kring miljö och vår påverkan. Vi har även antagit ”Impact Challenge”. Vi vill vara längst fram och visa vägen i vår bransch, genom att öka vår interna kunskap kan vi också ge den vidare till våra kunder. Vi ger gärna våra kunder en mini challenge så väl som har workshops om hållbarhet och miljö.

Under 30 dagar klimatutmanas vi med 5 challenges. Nu fokuserar vi på steg 5…

TILL BREAKIT IMPACT CHALLENGE

Vi tycker om att utmana våra kunder och oss själva. En av de utmaningar som vi själva är med i varje år är Breakit Impact Challenge. En digital 30-dagars bootcamp för företag som vill komma igång med att arbeta mer hållbart, eller som oss som vill utveckla och fortsätta utmana. Den 18 oktober 2021 är det dags igen. Vi är anmälda, är ni?