Klimatförändringarna engagerar – och skrämmer.
Breakit utmanar näringslivet att arbeta klimatsmart
– det gillar vi på GoToWork!

Därför låter vi oss utmanas att göra vad vi kan för att bli klimatsmarta och på sikt klimatneutrala.
Breakit Impact Challenge går ut på att vi får fem utbildningssteg och tillhörande utmaningar under 30 dagar.
Nu är vi klara!

Över hundra bolag antog utmaningen för klimatet

 

  1. Första utmaningen – att se över våra företags resor – ✅
  2. Andra utmaningen – se över vår arbetsplats och göra den klimatsmart med enkla medel – ✅
  3. Tredje utmaningen – att se över våra leverantörer – ✅
  4. Fjärde utmaningen – att ta tag i vår affärsmodell och se över hur vi kan skapa klimatsmarta ringar på vattnet – ✅
  5. Femte utmaningen – mäta vår klimatpåverkan och klimatkompensera för det. Här utmanas vi även till att börja att rapportera transparent, internt och externt om vårt hållbarhetsarbete. ✅

Visste du att?

Hållbara företag är mer lönsamma. Flera studier, bland annat denna från Harvardprofessorn Robert G Eccles, har slagit fast detta hoppingivande faktum.
En hållbar profil kan också hjälpa dig att rekrytera och behålla de bästa. Enligt en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Swedbank är företag som satsar på hållbarhet är betydligt mer attraktiva som arbetsgivare.
Sju av tio svenskar kan tänka sig att betala mer för en vara eller tjänst om man vet att företaget som producerar den arbetar för att begränsa klimatförändringen. Det enligt en undersökning från Naturvårdsverket.
Paris-avtalet slår fast att den den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Då måste alla hjälpa till, även företag.
”Det krävs en omställning av historiska mått” säger Anna-Karin Nyström på Naturvårdsverket i en film de gjort för att förklara Sveriges del i klimatomställningen.
Om uppvärmningen istället når 2 grader (medeltemperaturen har redan ökat med en grad jämfört med förindustriell nivå) blir konsekvenserna för hundratals miljoner människor stora, enligt IPCC.
Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade med 26 procent sedan år 1990, men endast 0,5 procent mellan år 2016 och år 2017 enligt Naturvårdsverket.

Vi låter oss utmanas av Breakit impact challenge 2020!