Om Ett lokalprogram

Ett lokalprogram är en sammantagen beskrivning av verksamhetens behov av…