Ökad ensamhet och isolering under året har gjort att barn
med svåra hemförhållanden är än mer utsatta. Julen är en extra svår högtid.
Vi stöttar med värme organisationen Maskrosbarn