GoToWork presenterar – fem fristående samtal om arbetstrender 2021

Samtal 4: Inkludering
7 september, klockan 16.00 – 16.30

Vi fortsätter dialogen kring de fem trender vi presenterade i december 2020 och har nu nått fram till inkludering. Som vanligt bjuder vi in två gäster till samtal med Karin Ståhl, VD och arbetsplatsstrateg på GoToWork. Samtalen sänds live direkt från studion i Stockholm, den 7 september. Ta del av 30 lärorika minuter – boka din plats, det är gratis! Vi sänder live direkt från studion i Stockholm klockan 16.00.

GoToWorks förutspådda trender för kommande arbetssätt och arbetsplatser:

1. Hållbar utveckling ✔
2. Arbeta varsomhelst ✔
3. Kompetensutveckling ✔
4. Inkludering (sänds 7 sep)
5. Organisering (sänds 10 nov)

Våra samtalsgäster – Inkludering, 7  september

Sätt dig i soffan, på tåget hem eller ta en promenad och logga in på livesändningen med Karin Ståhl, VD & arbetsplatsstrateg, i samtal med våra gäster för dagen – Pernilla Lovén och Anders Barnå.

Pernilla Lovén
Pernilla Lovén
Utbildare, föreläsare och konsult i NORMACT

Pernilla Lovén är genusvetare och sociolog. 2006 startade hon företaget Jämställdhetsbolaget som numera heter NORMACT. Pernilla arbetar som utbildare, föreläsare och konsult med uppdrag om att öka arbetsgivares och arbetsplatsers kunskap och medvetenhet om inkludering, mångfald, jämlikhet och jämställdhet – att i praktiken förstå hur vi kan inkludera medvetet istället för att exkludera omedvetet!

Anders Barnå
Anders Barnå
VD Unicus Sverige AB

Anders Barnå är VD för Unicus i Sverige. Ett företag som säljer tjänster inom systemutveckling till stora etablerade företag så som SEB, Tre och Scania. Unicus är bäst på programmering, automatisering och kvalitetssäkring – med det unika att alla deras konsulter har Asperger! Unicus är övertygade om att olikhet i arbetsgrupper skapar bättre resultat.

Om samtal 4 – Inkludering

Vi ser att arbetsplatsen kommer präglas av en högre grad av inkludering, inkännande och empati vilket  kommer sätta nya standarder för vad en arbetsplats är – en mer inkluderande och mänsklig sådan! För att möta nya former av Worklife Blend, där alla är viktiga och där utrymme och plats ska finnas för alla och en var, blir det extra synligt att vi behöver arbetsplatser som ser till allas behov och gör arbetsplatserna tillgängliga för alla. Och detta oberoende av om platsen är en gemensam eller om den är ens egen.​ Vår kollektiva kunskap behöver höjas om vad en inkluderande arbetsplats är och hur den bäst tas tillvara.

Vi på GoToWork förespråkar Hjärnsmart arbete® och hälsar dig därför varmt välkommen till en eftermiddagssändning klockan 16.00-16.30 då våra hjärnor passar bäst för semifokus.

Anmäl dig härVill du se inspelningen av Trendspaningen? Klicka härVill du anmäla dig till våra andra event? Klicka här