Med ett driv inom förändring och utveckling hjälper Fredrik företag och organisationer– Välkommen Fredrik Nilsson, senior konsult & förändringsledare

Från mitten av Skåne kommer vårt glada nytillskott inom senior konsult och förändringsledning – Fredrik Nilsson. Han har stor erfarenhet av förändringsledning och har i flera år arbetat i olika ledande roller och ledningsgrupparbete, bland annat som marknadschef på Unionen. Förändring och utveckling har alltid varit en röd tråd i Fredriks arbetsliv och den senaste tiden har han drivit sitt eget företag som erbjudit stöd och utveckling inom organisations-, verksamhets- och ledarutveckling.

Fredrik, senor konsult och förändringsledare

Fredrik brinner för att förbättra organisationers förutsättningar att åstadkomma goda och hållbara resultat genom att utveckla deras arbetssätt. ”Genom att utveckla hur saker görs, kan resultat som känns omöjliga faktiskt nås”, säger Fredrik med lättsamhet. Att tillsammans med en organisation inventera och diskutera verksamhetsbehoven och översätta det till lösningar i arbetssätt får Fredrik att glatt lämna sängen varje morgon. Om han inte sysselsätter sina hjärnceller med förändringsleding åker han gärna ut till sommartorpet där han med en pensel i handen eller fingrarna i jorden på ett eller annat sätt ändå tänker på just utveckling och förändring.

Med två fötter på jorden, ett glatt leende, ett kreativt sinne samt en analytisk hjärna hjälper Fredrik företag och organisationer att skapa ett hållbarare arbetsliv som senior konsult och förändringsledare hos oss på GoToWork.

Varmt välkommen Fredrik,
t
illsammans designar vi ett hållbart arbetsliv!