Vårt bidrag till ett hållbart samhälle

Vi skapar hållbara, innovativa och inkluderande arbetsplatser i nära samverkan med uppdragsgivaren – det är i dialogen som vi kan skräddarsy varje projekt för bästa effekt. Det är vår mission och ansvar som konsulter att vara rådgivande och leda företag genom hållbara förändringar i så många led som möjligt, genom att föreslå och projektera återanvändning, klimatanpassning, nya arbetssätt och att arbeta hjärnsmart. Med folkhälsa som fokus hjälper vi chefer och ledningsgrupper att definiera mål och stöd i innovativa arbetssätt som stärker den sociala hållbarheten, beteendeförändring, minskad stress, arbetsplatsoptimering och trygga förändringsprocesser.

Såhär arbetar vi internt med hållbarhet 

Vi antog i juni 2019 Breakit Impact Challenge – en digital bootcamp som utmanar oss att bli mer klimatsmarta – och på sikt klimatneutrala. Vi jobbar idag aktivt med klimatsmart resande för våra medarbetare, kartläggning av energibovar på vårt co-workingkontor, väljer vegetariska alternativ, minskar nyinköp, ställer krav på hyresvärd för grönt elavtal, ser över alla våra leverantörer för att välja det mest klimatsmarta.

#empoweringworkplaces™ #dengodaarbetsplatsen™ GoToWork™ och vår logotyp är registrerade varumärken som används av GoToWork™ AB

Såhär relaterar våra tjänster till de globala målen

BELÄGGNINGSMÄTNINGAR:
För att rekrytera de bästa talangerna oavsett arbetsplats, optimera organisationers prestation, sänka fastighetskostnader och minskar koldioxidavtryck genom att optimera arbetsytan samt minska antalet sjukdagar, frånvaro och personalomsättning.

ENKÄT FÖR SOCIAL HÅLLBARHET:
Vi är Nordens ledande ambassadör och mest avancerade, certifierade utövare av Leesman®.

LOKALPROGRAM:
Tillgänglighet, säkerhet, kravställning på arbetsmiljö, återbruk, miljöklassning etc inom lokal, teknik och service.

DELNINGSEKONOMI:
Effektivt nyttjande av lokaler och arbetssätt, dela arbetsplats och resurser, återanvändning av möbler och samåkning.

DIGITALA ARBETSSÄTT:
Förenkling, minska onödigt merarbete, centralisera och effektivisera samverkan mellan olika grupper och projekt, få god översyn och minskad stress som viktig framgångsmarkör.

FÖRÄNDRINGSLEDNING:
Social hållbarhet skapar engagemang, inkludering och påverkansmöjligheter. UUA - Universell Utformning av Arbetsplatser tar ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat. Varken enskilda arbetsplatser eller samhället i stort har råd att gå miste om kompetensen hos personer med till exempel olika ålder, funktionsnedsättningar, språkkunskaper eller ohälsa.

DIALOGPROCESSER:
Leda kunden genom förberedelse, information, planarbete, samråd, återkoppling, granskning, bekräftelse och avslut. En väl planerad dialog ger förståelse och skapar förtroende.

Prenumerera på våra inbjudningar och nyhetsbrev, så får du veta mer. Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så kan du ta del av våra föreläsningar och nyhetsbrev.