Bubblor GoToWork vit

HÅLLBART ARBETSLIVVi designar ett hållbart arbetsliv

60%

… av den arbetsföra befolkningen arbetar på kontor och spenderar en stor del av sin vakna tid på arbetsplatsen. Om fler arbetssätt och arbetsplatser blir hållbara kan det ge goda effekter till så väl medarbetarna, företagen och i förlängningen planeten.

Att effektivt nyttja sina lokaler och arbetssätt ger många positiva effekter

Minska era koldioxidutsläpp, dela arbetsplats och resurser samt återbruka möbler och inredning. Cirkulär- och delnings ekonomi ger en hållbar tillväxt. Stärk den sociala hållbarheten. Främja folkhälsan med beteendeförändring, hjärnsmart arbete, minskad stress och trygga förändringsprocesser tillsammans med oss.

Hur kan vi hjälpa er vara hållbara?

Vi skapar hållbara, innovativa och inkluderande arbetsplatser i nära samverkan med dig som uppdragsgivare – det är i dialogen som vi kan skräddarsy varje projekt för bästa effekt. Det är vår mission och ansvar som konsulter att vara rådgivande och leda företag genom hållbara förändringar i så många led som möjligt, genom att föreslå och projektera återanvändning, klimatanpassning, nya arbetssätt och att arbeta hjärnsmart. Med folkhälsa som fokus hjälper vi chefer och ledningsgrupper att definiera mål och stöd i innovativa arbetssätt som stärker den sociala hållbarheten, beteendeförändring, minskad stress, arbetsplatsoptimering och trygga förändringsprocesser.

Tillsammans med experter inom hållbarhet kan vi hjälpa er nå era mål. Vi är etablerade samarbetspartners med Footprint Level och GoCilmat. Vi utmanar och utvecklar vår bransch tillsammans med andra engagerade inom 100 gruppen.

Fördjupa dig i vår kunskap om hållbarhet

Såhär relaterar våra tjänster till de globala målen

Klicka på rubrikerna nedan för att se hur våra tjänster och produkter anknyter till de globala hållbarhets målen.

För att rekrytera de bästa talangerna oavsett arbetsplats, optimera organisationers prestation, sänka fastighetskostnader och minskar koldioxidavtryck genom att optimera arbetsytan samt minska antalet sjukdagar, frånvaro och personalomsättning.

Vi är Nordens ledande ambassadör och mest avancerade, certifierade utövare av Leesman®.

Tillgänglighet, säkerhet, kravställning på arbetsmiljö, återbruk, miljöklassning etc inom lokal, teknik och service.

Effektivt nyttjande av lokaler och arbetssätt, dela arbetsplats och resurser, återanvändning av möbler och samåkning.

Förenkling, minska onödigt merarbete, centralisera och effektivisera samverkan mellan olika grupper och projekt, få god översyn och minskad stress som viktig framgångsmarkör.

Social hållbarhet skapar engagemang, inkludering och påverkansmöjligheter. UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser tar ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat. Varken enskilda arbetsplatser eller samhället i stort har råd att gå miste om kompetensen hos personer med till exempel olika ålder, funktionsnedsättningar, språkkunskaper eller ohälsa.

Leda kunden genom förberedelse, information, planarbete, samråd, återkoppling, granskning, bekräftelse och avslut. En väl planerad dialog ger förståelse och skapar förtroende.

Se alla våra tjänster och produkter!

För oss är målet att bli bäst i branschen

De senaste åren har vi arbetet proaktivt med att minska vår klimatpåverkan. I år har vi tagit steget till att bliklimatpositiva!

Vi har sedan starten 2013 arbetat för en hållbar social utveckling, genom att ge fler människor en god arbetsplats. Nu förtydligar vi hur vårt hållbarhetsarbete, utifrån ett socialt-, ekologiskt- och ekonomisktperspektiv, ska göra oss till bäst i branschen.

Vi har bidragit till en vindpark på Aruba och är klimatpositiva!

Klimatpåverkan: 6 698 kilo koldioxid.
Klimatkompensation: 100%

Klimatpositiva i det ekologiska perspektivet

Vi har analyserat våra resor, arbetsplats och leverantörer för att välja klimatsmarta alternativ och policys. För andra året i rad har vi genomfört och klarat Breakit Impact Challenge.  Ett resultat av arbetet med utmaningen är att vi flyttat till ett mer klimatsmart coworking kontor. Vi har sett över vår affärsmodell, räknat ut vår klimatpåverkan och klimatkompenserat sedan 2018. I år har vi även tagit steget att bli klimatpositiva med hjälp av vår samarbetspartner GoClimate.

Delningsekonomi, cirkulär ekonomi och hållbar tillväxt

Att effektivt nyttja lokaler och arbetssätt ger många positiva effekter. Vi delar redan resurser med andra genom att vi etablerat oss hos ett coworking kontor. Vårt digitaliserade och aktivitetsbaserade arbetssätt gör att vi minskar vår förbrukning och delar på fler resurser på arbetsplatsen – vi ingår i en delningsekonomi. Möblerna till vårt kontor är i så stor utsträckning som möjligt återbrukade och ingår i en cirkulärekonomi.  Vi är ett av alla bolag som bidrar till en hållbar tillväxt.

Förbättring av folkhälsan och den sociala hållbarheten

Att arbeta med hållbar utveckling utifrån det sociala perspektivet är vår hjärtefråga. Det har funnits i vårt DNA sedan starten 2013. Att ge fler människor förutsättningar till ett hållbart arbetsliv är än idag vår starkaste drivkraft.  Som bolag har vi drivkraften att ge oss själva alla förutsättningar för att kunna leva hållbart i arbetslivet. Det gäller såväl träning på arbetstid, hjärnsmart arbete, inkludering och minskad ojämlikhet.

Långt ifrån nöjda

Vi fortsätter utmana oss och knyter värdefulla samarbeten med framsynta experter för att fortsätta knuffa oss själva och våra
kunder till ett hållbart arbetsliv för alla.