Ett flyttprojekt – flera delprojekt

GoToWork har stor erfarenhet av att projektleda flytt av arbetsplatser. Nu behöver sex olika skolor och förskolor flyttas på grund av renovering i Haninge Kommun. Eterne som har hand om själva flytten kallar in GoToWork för projektledning av det stora flyttprojektet.

Bakgrund

Haninge Kommun behöver flytta sex olika skolor och förskolor på grund av renovering. Ett uppdrag flyttfirman Eterne skall utföra, men de i sin tur behöver hjälp med att leda projektet då det är en flytt av stor omfattning. Lokalerna behövde renoveras och för att verksamheterna skulle kunna fortgå utan störningar behövdes en noggrann, detaljerad projektledning och logistikplanering.

Medverkande

Projektet är genomfört i nära samarbete mellan:
Haninge Kommun – uppdragsgivare
Eterne – ansvarig för flytt
GoToWork
– projektledning
Olof Hodar – fotograf

En smidig flytt för viktigt resultat

GoToWork stöttade Eternes egna professionella personal i logistikplanering samt höll i samordningen mellan de olika intressenterna så som personal och fastighetsansvarig. GoToWork satte upp flyttaktiviteter med personalen, skapade struktur för uppmärkningen, tog fram aktuella ritningar, planerade logistiken, märkte upp lokalerna samt arbetsledde montörer och flyttpersonal på plats.

Samtliga skolflyttar gick smidigt och snabbt, utan driftstopp, skador eller andra avvikelser.

Om uppdraget

Omfattning: Flyttprojekt
Organisation: Haninge kommun, Sverige

Verksamhet: Utbildningsförvaltningen
Tidsperiod: April 2020–Augusti 2020
Organisation:3 skolor, 3 förskolor
Storlek: Ca 2 000 elever, förskolebarn
Språk:
Svenska

Haninge kommun, Ribyskolan, Foto Olof Hodar

Fotograf: Olof Hodar