Vi på GoToWork® erbjuder dig som arbetsgivare stöd och rådgivning i att ge dina medarbetare de bästa möjliga förutsättningarna till en hälsosam och hållbar hemarbetsmiljö. Vi driver processen och tar ansvar för att genomföra och följa upp så att du som arbetsgivare kan fokusera på verksamheten.

Vi genomlyser och utbildar er inom;

Ledarskapet på distans (digitalt)

Arbete med ledare i workshopmodell i planerat ledarforum med syfte att höja kunskap om och förståelse för utvecklade arbetssätt, hur de påverkar det egna ledarskapet och vad min roll som ledare innebär i kommande arbetsplatsutveckling.
Ett tillfälle om 2 timmar, innehållande, föreläsning och workshop.

Självledarskapet (digitalt)

Genomgång av hjärnans behov för att uppnå workflow.
Därför reagerar och gör vi som vi gör.
Mitt självledarskap och vårt medledarskap. Så kan jag ta kontroll över arbetsdagen.

Arbetsgivaransvar, lagar och regler

Vilka lagar och regler gäller vid hemarbete och vilka försäkringar finns det

Den digitala miljön

Vilka digitala verktyg och material skall vi använda
Hur använder vi dem

Den fysiska hemarbetsplatsen; Möbler, belysning och tekniks utrustning

– Funktion och designbeskrivning
– Budget
– Återbruk vs nyproduktion
– Leasing vs nyköp
– Upphandling, konkurrensutsättning
– Leverans och logistikplanering
– Inventarielista
– Samordna retur samt eventuell försäljning vid avslutad anställning

Ergonomi, hemma

Föreläsning för kunskap och insikter om hur kroppen reagerar på olika typer av belastning. Syfte att öka förståelsen varför man skall välja ett visst arbetssätt före ett annat och därmed öka sannolikheten att ett ergonomiskt riktigt arbetssätt väljs och skaderisken minskas.
Instruktionsfilm med övningar

Vill ni veta mer eller önskar du en offert?
Vi anpassar givetvis erbjudandet efter dina behov och önskemål.

Telefon +46 76 180 60 42
E-post order@goto.work

”Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön, även vid arbete hemifrån. Det säger arbetsmiljölagen. I samma lag står även att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall” (källa https://www.av.se/)