Hjärnsmart arbetet® – ja tack!

Månades krönika hos CityMark Today, juni 2022
Text: Karin Ståhl, grundare & VD GoToWork

Multitasking – släng dig i väggen. Hålla många bollar i luften – nej tack. Vara överallt, samtidigt – nope. Alltid tillgänglig, 24/7 – aldrig i livet. Full fart utan kontroll – kommer inte på fråga. Outtagna semesterdagar, överskridet kompsaldo, klämdagen som brann inne – listan kan göras lång, på sådant som vi inte eftersträvar eftersom det inte gör livet glatt för våra hjärnor. Vad vi vill ha och behöver, är en hjärna i balans, en hjärna som får bygga sig stark och motståndskraftig, en hjärna som vi kan lita på presterar på topp, när så behövs. En hjärna, som mår bra i en kropp i hälsosam och välmående balans. Då kan det här med Hjärnsmart arbete® vara något att ta fasta på.

Hjärnsmart arbete grunddelar

Hjärnsmart arbete® är en metod att förhålla sig till i sitt arbetsliv som vilar på fyra grundpelare:

 1. Hjärnans behov
 2. Självledarskap
 3. Kultur
 4. Design

Skaffar vi oss förståelsen, agerar utefter den, placerar oss i ett gott sammanhang och att de miljöer vi har tillgång till vägleder oss och ger oss rätt stöd – då är vi hemma.

Hjärnans behov

Hjärnans behov hämtar vi från The Healthy Mind Platter av David Rock och Dan J. Siegel, eller Den mentala hälsotallriken som den svenska översättningen lyder. Rocks och Siegels forskning kan ses som en handledning för hjärnans behov, och vad vi kan göra för att tillgodose dem. I artikeln från år 2011 beskrivs vart och ett av de sju olika tillstånd som vi ska eftersträva att vår hjärna uppnår – varje dag:

 • Fokus och koncentration
 • Lek och kreativitet
 • Samvaro och umgänge
 • Reflektion
 • Slappa och chilla
 • Sömn
 • Fysisk aktivitet
Hjärnsmart arbete mentala hälsotallriken GoToWork

Självledarskap

Förlikar vi oss med att vår hjärna fortfarande befinner sig i stenåldern och att den inte är byggd för multitasking, det vill säga att göra mer än en sak åt gången, och förstå att när vi ändå gör det så åtgår stora mängder energi helt i onödan. Det är du som bärare av din hjärna som är den enda som kan stötta hjärnan i dess prioriteringar.

Den stöttningen kallar vi för självledarskap. Det vill säga när du sätter dig i förarsätet för din arbetsdag och ditt arbetsliv. När du planerar och prioriterar det för dig och tillsammans i ditt team, så du och ni får det att fungera och kan få till era leveranser och ett flyt i arbetsvardagen. Prioriteringarna att göra gäller för såväl vad som ska göras (arbetsuppgifter, projektinlämningar, deadlines och sociala aktiviteter) som för val av när (kan du flexibelt förlägga ditt arbete till tider när du är i bäst mood för dem) och även var (kanske på olika platser – hemma, coworking, kontoret eller utomhus).

Kultur

Kulturen på arbetsplatsen består bland annat av värderingar, normer, förväntningar och attityder. Den ger sig uttryck i de interpersonella relationer vi skapar och utsätts för. Finns det uttalade och outtalade förväntningar? Kan olika uppföranden delas in i rätt och fel? Var befinner sig organisationen på skalan mellan tillit och kontroll? Hjärnan reagerar fem gånger starkare på negativa intryck än på positiva intryck. Det krävs alltså inte allt för mycket negativism för att ladda vårt inre batteri mot minus, när vi i stället behöver det på plus.

Design

Förenklar vi så är första grundpelaren – att förstå hjärnans behov – en kombination av nyfikenhet och kunskapshöjning. Ingen raketforskning, så check på den. Den andra pelaren – självledarskap – kräver även den nyfikenhet, men även självinsikt och självförmåga. Här kan träning behövas, och självförtroende. Samtidigt, det vi tränar på blir vi bra på, så sätt i gång. Kulturen – den tredje grundpelaren – är en mer komplex organism och behöver omsorg från alla nivåer i organisationen för att formas sund och inkluderande. Den fjärde och sista grundpelaren i sammanhanget – designen – är den enklaste att få till.

Den arkitekt vi ger förtroendet att designa arbetslivet behöver formge förutsättningar för både arbetssätt och arbetsplats. Det tillämpade självledarskapet ska förfoga över ett spektrum av anpassade arbetssätt för olika uppgifter, och på samma sätt en palett av anpassade platser i både den digitala och den fysiska världen. Den digitala platsen ska vara heltäckande och lätt att nå och använda. Via den ska tillgång ges till allt och alla, för osamtidig samverkan. Den fysiska platsen, som kanske är flera olika platser, ger det perfekta stödet när det går att välja inte bara en typ av arbetsplatsmöblering, utan även en omgivning; för en kortare eller längre stund, arbetar jag själv eller tillsammans, vill jag bli störd eller ej, ska det vara ljust eller mörkt, inne eller ute, snack och musik eller tyst. Alla platser ska vara lätta att förstå och flödena självguidande. Då blir det lättare att – för hjärnans skull – välja rätt, än fel.

På så sätt knyter vi samman grundpelarna till en metod för Hjärnsmart arbete®. Och har skapat det hållbara arbetslivets egna Fantastic Four: Superhjältarna Förståelse, Förmåga, Förtroende och Förutsättning.

Karin Ståhl
Grundare, VD & arbetsplatsstrateg, GoToWork 

Karin Ståhl VD GoToWork

Läs krönikan i CityMark Today här.