Integritetspolicy

Din personliga integritet och säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss på GoToWork. Vi har som avsikt att vara transparenta med hur din information används och vill med den här sidan förtydliga detta.  Den här integritetspolicyn reglerar hur GoToWork samlar in och behandlar personuppgifter. Som besökare eller användare av vår webbplats, event, nyhetsbrev samt som kandidat till en ledig tjänst hos oss accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Olika kapitel kommer att vara relevanta för dig beroende på din relation till GoToWork.

Är du avtalskund till GoToWork?

Den här sidan beskriver vår integritetspolicy för vår hemsida och kontaktdatabas, inte för våra avtalskunder. Är du kund och vill läsa mer om arbetet med GDPR för GoToWorks avtalskunder, hittar du informationen i ditt avtal med oss.

Kontakta oss så hjälper vi gärna dig.

Personuppgiftsansvar

GoToWork, med organisationsnummer 556920 – 3580, 111 64 Stockholm ansvarar för att se till att alla personuppgifter vi tillhanda har behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vi är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter på vår hemsida och i vår kontaktdatabas. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att vi måste se till att du som besökare är medveten om att vi samlar in dina personuppgifter, hur vi gör det och varför. Vi ser även till att du aktivt kan begära att få dina uppgifter ändrade, begränsa hur vi använder dina uppgifter, begära ut de uppgifter vi har om dig eller använda rätten att bli helt raderad från våra system. Vi delar inte dina uppgifter till tredje part utan att du själv har godkänt detta.

För dig som besöker vår site eller blir kontaktad av oss

Det här avsnittet gäller för dig som är användare eller besökare av vår site, event, nyhetsbrev eller blir kontaktad av oss på GoToWork.

GoToWork samlar in och använder dina personuppgifter enligt ovan för att fullgöra, förbättra och anpassa våra åtaganden och tjänster, för att tillgodose dina önskemål och för att samla in statistik om, och utveckla vår, webbplats/webbapplikation. Om vi till exempel ser att många besöker en viss sida kan vi anta att det är vad många upplever som intressantast och styra innehållet därefter. Ett annat exempel är om vi ser att många klickar på ett specifikt ämne i våra epostutskick eller laddar ner en viss typ av rapport så kan det hjälpa oss att skriva mer om just det ämnet eller anpassa vår tjänst därefter.

Vi använder också informationen i marknadsföringssyfte för att informera dig om tjänster från oss samt delge rapporter och insikter, information och nyheter som vi, baserat på vad vi vet om dig bedömer du kan ha ett intresse / behov av. Du kan närsomhelst be oss ändra dina uppgifter, få dem utlämnade eller be oss ta bort dig helt från våra databaser. Du kan själv klicka på länken ”Avsluta prenumeration” i mail från oss eller maila oss direkt info@goto.work.

Vilka uppgifter samlas in

Beroende på i vilken eller vilka situationer du kommer i kontakt med oss på GoToWork, kan dina personuppgifter vara inom någon av nedanstående kategorier:

Kontaktuppgifter såsom namn, organisation, titel, e-postadress och telefonnummer (i den mån vi fått det).

Användarinformation om hur du använder vår hemsida och våra tjänster. Sådan information kan inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare och även information om hur du interagerar med på vår site, exempelvis vilka sidor du besöker, vilka knappar du trycker på osv.

Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss.

Vänligen notera att personlig information som möjliggör identifiering av dig, eller annan känslig information, som du förser genom GoToWorks öppna forum eller andra öppna kommunikationskanaler såsom direktmeddelanden i sociala medier, kan komma att läsas och samlas in av andra. Exempelvis om du skriver en kommentar på vår site och lämnar ut uppgifter så att fler kan ta del av dem.

Hur samlas uppgifterna in?

1. Uppgifter du väljer att delge oss via formulär eller cookies

Det vanligaste sättet för oss att få in uppgifter är att du själv väljer att delge dem i ett formulär. Vi har till exempel webinars, event, guider, case och annat innehåll där vi frågar efter vissa uppgifter. Det går alltid att i efterhand be oss ändra uppgifter, delge dig dina uppgifter eller tar bort dig helt från våra databaser. Vi har bra systemstöd via systemet HubSpot och Eventbrite som gör det lätt att hantera.

Vi samlar även in uppgifter via så kallade “cookies”. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk och som normalt används för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att på automatik kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

Cookies gör bland annat att vår webbserver känner igen dig och automatiskt tar fram de uppgifter du registrerat tidigare så att du slipper ange dem igen, vilket sparar tid och ger bättre funktionalitet samt en smidigare användarupplevelse.

Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies. Nedan följer några exempel på hur du gör för respektive webbrowser.

Observera att om du väljer att blockera cookies så kan detta i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen/webbapplikationen.

2. Kontakt baserat på legitimt intresse

Du kan finnas med i vårt marknadsföringsregister baserat på din yrkesroll och/eller den arbetsgivare du representerar. Hanteringen av dina kontaktuppgifter baseras på det som i GDPR kallas för legitimt intresse. Det innebär att vi bedömt att det finns ett ömsesidigt intresse/behov för oss att erbjuda just dig våra tjänster, och att det motiverar att vi samlar in och sparar dina uppgifter. Baserat på denna intresseavvägning har dina kontaktuppgifter inhämtats från publikt tillgängliga platser (exempelvis ditt företags hemsida). Vi använder dina uppgifter för att via utskick ta kontakt med dig och du kan enkelt avregistrera dig från vidare utskick, välja vilken typ av information du vill få eller helt enkelt be oss att ta bort dig helt från våra databaser. Vi ser inget värde i du får information du inte vill ha. Du kan enkelt avregistrera dig själv via en länk i våra mail eller höra av dig till oss här.

Vilka system hanterar uppgifterna?

Underbiträde Syfte Uppgifter
HubSpot HubSpot används för att samla statistik kring hur vår hemsida används samt anpassa innehåll på hemsidan.

Här samlas också statistik in för hur våra nyhetsbrev används. HubSpot används för att göra utskick via epost både av oss direkt eller av systemet automatiskt, beroende på vilka uppgifter du valt att dela med oss.

Det används för att hantera uppgifter när vi ser att vi kan ha ömsesidigt intresse/behov för att erbjuda just dig våra tjänster.

Här lagras uppgifter som du själv valt att lämna ut eller som vi hittat på publikt tillgängliga webbplatser såsom ert företags hemsida baserat på legitimt intresse. Namn, titel, telefonnummer, adress och e-postadress. För användare med behörighet. 
Office 365 Används för att hantera uppgifter när vi ser att vi kan ha ömsesidigt intresse/behov för att erbjuda just dig våra tjänster. Här lagras uppgifter som du själv valt att lämna ut eller som vi hittat på publikt tillgängliga webbplatser såsom ert företags hemsida baserat på legitimt intresse. Namn, titel, telefonnummer, adress och e-postadress. För användare med behörighet. 
Eventbrite Vi använder oss av Eventbrite för att administrera event smidigare. Här lagras uppgifter som du själv valt att lämna ut i samband med att du anmält dig till ett event hos oss. Namn, titel, telefonnummer, adress och e-postadress och eventuella allergier.
Google Analytics Vi använder Google Analytics för att samla statistik om hur vår hemsida används. I Google Analytics lagras framförallt opersonliga uppgifter om IP adress, typ av webbläsare, samt cookie-information som du har valt att dela med Google.
Google Display Vi använder DoubleClick (Google) för att kunna nå ut till rätt personer genom Googles tjänster. Här används data såsom att du har besökt vår sida, vilka intressekategorier du har osv för att nå ut med annonser. Alla uppgifter kommer från Googles tredjepartstjänst Google DoubleClick cookies.

 

Hur länge sparar GoToWork personuppgifter?

Har du själv initierat kontakt med oss (genom att bland annat ladda ner white papers eller anmält dig till ett event) så kommer vi lagra dina kontaktuppgifter tills du eller GoToWork av någon anledning vill avsluta kontakten. Detta gör du enklast att klicka på länken i slutet på våra mailutskick. Om vi har initierat kontakten lagras din data så länge vi tror det finns ett ömsesidigt intresse/behov för detta. Vi går löpande igenom vår databas och tar bort kontakter som inte visar ett intresse vid kontakt, såsom att inte längre öppna mail de får skickade till sig.

För dig som söker en ledig tjänst hos oss

Det här avsnittet gäller dig som är kandidat och söker en ledig tjänst hos oss. Du kan också vara berörd av båda avsnitten i denna integritetspolicy. Här beskriver vi ändamålen med behandling av personuppgifter vid rekrytering.

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka din ansökan till tjänsten.

GoToWork behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för din ansökan samt om du väljer att lämna övriga uppgifter. Det gäller även känsliga personuppgifter.

GoToWork behandlar arbetssökandes personuppgifter för att kunna:

(a) tillhandahålla ansökan för att vara en del av GoToWorks rekryteringsprocess

(b) administrera vår relation till dig;

(c) hantera eventuella ärenden om påstådd diskriminering och hantera tvister.

(d) företa interna demografiska studier och optimera GoToWorks verksamhet.

Kandidat till en tjänst

De personuppgifter GoToWork behandlar om dig som kandidat utgår från de uppgifter du själv lämnar till GoToWork via GoToWorks webb, formulär eller genom kontakt med GoToWorks personal för GoToWorks tillhandahållande av din ansökan. GoToWork kommer inte att behandla dina personuppgifter utan att du först lämnat ditt godkännande genom att acceptera GoToWorks Integritetspolicy.

De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning av ansökan m.m.

Sparande av personuppgifter för dig som är kandidat

De uppgifter du registrerar i din profil eller som GoToWork registrerar i GoToWorks system kommer att sparas tillsvidare.

GoToWork kommer som huvudregel att spara personuppgifter som rör, uppgifter kopplade till ansöknings- och rekryteringsprocess, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter för två år.

När gäller inte policyn

Ibland annonseras tjänster från GoToWork på utomstående webbplatser som inte ägs eller administreras av GoToWork. GoToWork har inte granskat dessa webbplatser eller övriga webbplatser som innehåller länkar till GoToWorks webbsida. Denna Integritetspolicy är inte tillämplig på behandling av personuppgifter som sker på sådana webbplatser och GoToWork är inte ansvarigt för personuppgiftsbehandling på webbplatser som inte är en del av GoToWorks webbplats.

Informationssäkerhet

GoToWork ser allvarligt på informationssäkerheten och vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

GoToWork, org nr, 556920 – 3580

111 64 Stockholm är personuppgiftsansvariga för den behandling som sker avseende dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Ändringar och tillägg till integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att ändras i framtiden om exempelvis förändringar eller lagändringar sker. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser våra villkor för att kunna hålla dig uppdaterad och ta del av den senaste versionen.

Frågor angående integritetspolicyn?

Om du har frågor eller synpunkter gällande GoToWorks integritetspolicy eller vår informationshantering, eller vill att vi delger dig vilka uppgifter vi har samt om du vill uppdatera uppgifter eller att vi raderar dina uppgifter från vår databas, vänligen kontakta oss här.