Kunskapslucka 12

Genom att regelbundet göra uppföljning för lärande och förbättring, så kallade ”After Action Reviews”, ökar prestation med ungefär 20-25%.