Kunskapslucka 13

Projektledaren är kärnan i ett projekt, men det betyder inte att hen är projektets viktigaste spelare. Som med allt ledarskap handlar projektledning om att stötta andra människor – projektledaren hjälper andra projektdeltagare att hjälpa sig själva.