Kunskapslucka 15

Inkluderande möten är där alla kommer till tals. Använd funktionen ”begär ordet” och fördela ordet så jämnt som möjligt, samt fråga de som sitter tysta om de har något att tillägga.