Kunskapslucka 19

Att utveckla den hybrida arbetsmodellen utifrån medarbetarnas upplevelse och behov är både bra för företaget och den anställde.