Kunskapslucka 2

3 av 5 anställda skulle sannolikt söka annan anställning om deras organisation inte erbjuder hybridarbete.