Kunskapslucka 21

Nära dialog och löpande individuell målsättning är ett sätt för att säkerställa och följa upp förmågan i självledarskapet hos medarbetarna på den hybrida arbetsplatsen.