Kunskapslucka 23

55% av alla förändringsprojekt når sina mål på kort sikt och på lång sikt är motsvarande siffra endast 25%. Nyckeln till att lyckas är kommunikation och aktiv förändringsledning.