Kunskapslucka 24

Hybridarbete kräver samarbete, där laget går före jaget.