Kunskapslucka 25

Det går inte att flytta eller bygga sig till nya sätt att arbeta.