Kunskapslucka 3

Kompetens, autonomi, och samhörighet är de tre psykologiska behov som behöver vara tillgodosedda för att känna inre motivation.
(SDT – Self Determination Theory).