Kunskapslucka 6

Litet inflytande över det egna arbetet ökar risken för psykisk belastning. Eget inflytande över arbetet motverkar däremot stress och bidrar till ökad hälsa.