Kunskapslucka 9

25-50 % av ledarna upplever ledarskapet svårare på distans.