Välkommen Maria Undin, förändringsledare på GoToWork

Vi välkomnar varmt vår nya förändringsledare och kollega Maria Undin.

Maria har drivit eget det senaste året och dessförinnan kommer hon närmast från H&M Group/IT avdelning som projektledare och förändringsledare på GTS Global Technology Services.

Med en blandning av driv, fokus och glädje kan Maria skapa handlingskraft i organisationer, ledare, team och individer, för att förstärka sin förmåga att åstadkomma framgångsrika förändringar och etablera förändringskompetens i organisationen, på ett effektivt och strukturerat sätt.

Certifieringar;

Certified Prosci Change Management Practitioner, Certified SAFe 5 Agilist (SA), Certified Engagement Ambassador and Facilitator

Med den gedigna erfarenhet som Maria besitter av att arbeta med människor, transformationer och agilt arbetssätt, uppmuntrar  och utmanar hon i kreativt tänkande, att vara innovativ, att aldrig stagnera och att ständigt utvecklas.

Varmt välkommen Maria!

Tillsammans designar vi ett hållbart arbetsliv!