Vi på GoToWork lanserar ny webb-utbildning hösten 2020

DEN NYA PERMANENTA FRAMTIDEN

– LEDA OCH ARBETA PÅ DISTANS –

– del 1 och del 2 –

WEBB-UTBILDNING HÖSTEN 2020

Det första utbildningstillfället ges den 25 augusti men redan nu går det att anmäla sig. Längre ned finns mer info, länk till anmälan och länk till pressmeddelandet om den nya webb-utbildningen. Välkommen!

 #gotowork #dengodaarbetsplatsen #empoweringworkplaces #människaniarbetsrummet


Under Corona och Covid-19 har vi upplevt en påtvingad avskildhet. En del tycker att det är jobbigt en del positivt. En del upplever det som en slags lappsjuka och kommer inte vidare till målet. Man är utlämnad till sej själv. Karantän, resplaner på hyllan, arbeta hemifrån allihopa, inte träffa vänner etc. En acceptans av det läge som kan pågå en lång tid framöver. Sedan sätta nya mål så att vi kan undvika leda och likgiltighet. Vi behöver nya ritualer och vanor som vi bygger tillsammans. Men jag behöver också bygga mitt eget. Och förbereda mej som ledare för den ”nya permanenta framtiden”.
GoToWork erbjuder nu en utbildning i att ”Leda och arbeta på distans” med särskilt fokus på hur vi drar lärdom av hem- och distansarbetet som blev en följd av vårens Covid-19-utbrott. Och hur vi omvandlar dessa lärdomar – både de positiva och de negativa – när vi nu bygger den ”nya permanenta framtiden”. Utbildningen vänder sej till dej i en personalledande ställning och som brinner för att skapa en god arbetsplats.

DEL 1: MÄNNISKAN

INNEHÅLL: LEDA PÅ DISTANS

Från kontoret och hem – en utmaning när allt gick (eller skulle gå) över en natt.
Ledarens utmaningar – bygga dej själv
Planera för distansledarskap
Våra grundläggande behov av sammanhang och gemenskap

DEL 2: ARBETSPLATSEN (TEKNIKEN OCH KONTORET)

INNEHÅLL – ARBETA PÅ DISTANS

Från hemmet och tillbaka – vilka lärdomar drar vi och hur ska vi planera
Planera för att vi arbetar både här och där – det ska vara enkelt och säkert
Kontorets utmaningar – digitalt, så långt det går
Anpassa tekniken och kontoret för bästa stöd och funktion

Alla utbildningstillfällen ges digitalt på Zoom och är 90 minuter långa. Vi blandar föreläsning och workshop med bikupor och diskussioner. Du behöver gå del 1 för att sedan kunna delta i del 2.

                    UTBILDARE 

Karin Ståhl

Arbetsplatsstrateg
GoToWork 

Ylva Thim

Förändringsledare GoToWork

Arbetsplatsstrateg KARIN STÅHL har arbetat under många år med kartläggning av behov för och krav på arbetsplatser, ledarskap och utveckling av arbetssätt. Strategier för hur vi i framtiden ska använda våra arbetsplatser behöver vi ta fram på nya sätt och med andra ögon.
Förändringsledare YLVA THIM har lång erfarenhet från IT-bransch och näringsliv både som chef, personalansvarig, projektledare. Som förändringledare vid många organisationers arbete på distans och i aktivitetsbaserade arbetssätt har hon mycket erfarenhet att dela med sej av.

UTBILDNINGSDAGAR

Utbildningstillfälle nr 1 

Del 1 den 25 augusti 2020 kl 08.15-09.45
Del 2 den 8 september 2020 kl 08.15-09.45

Utbildningstillfälle nr 2 

Del 1 den 31 augusti 2020 kl 15.15-16.45
Del 2 den 14 september 2020 kl 15.15-16.45

PRIS

Pris: 495 kr + moms per tillfälle
Du kan antingen anmäla dig direkt via länken nedan eller skriva till oss via order@goto.work

FRÅGOR

Hör av dej till GoToWork på e-post order@goto.work eller telefon 08-515 193 30.

Välkommen med din anmälan!


Nu läggs webb-utbildningar till utbudet. 


”Vi vänder oss till ledare som liksom GoToWork brinner för att skapa goda arbetsplatser. Med perspektiven Människan-Platsen-Tekniken ges deltagarna nya verktyg för ett hållbart arbetsliv och bestående förändring”, berättar Karin Ståhl.

Läs pressmeddelandet om den nya utbildningen i sin helhet via länken nedan.