Fotograf Elin Vinger Elliot

Trivsel, hållbarhet och meningsfulla upplevelser är tre starka anledningar till att Jenny Lidén arbetar med arbetsplatsförändringar.

Efter 12 år av arbete och studier i Paris tog Jennys designsintresse henne vidare in i den bransch hon fortfarande verkar i. Med fokus och driv har hon arbetat i många år inom arbetsplatsutveckling och projektledning. Nu även hos GoToWork.

I sin nya roll som Arbetsplatsstrateg hos GoToWork utformar och implementerar hon arbetsplatsstrategier till större organisationer, både nationellt och internationellt.

”Jag har verkligen hittat det jag brinner för och har en stark passion för mitt jobb. Det är exakt det här jag vill göra och GoToWork ger mig nya spännande möjligheter”, berättar Jenny Lidén.

Att efterfrågan av arbetsplatsstrategier ökar är inget som förvånar teamet på GoToWork.

”Våra kunder inser vikten av strategier som integreras med alla andra strategier, så det inte blir något sidospår. Det är väsentligt för att kunna vara hållbara över tid”, berättar Karin Ståhl, Partner och Arbetsplatsstrateg på GoToWork.

Metoden för Arbetsplatsstrategier utgår främst ifrån behovsanalysen för respektive organisation.

”När behoven väl är fastställda finns förutsättningar för att göra rätt val och avvägningar genom strategiarbetet. Min passion är att skapa arbetsplatser som upplevs som meningsfulla, är hållbara, dynamiska och inspirerar till utveckling”, förklarar Jenny Lidén.

”Det är väldigt roligt att ha Jenny i teamet. Hennes positiva förhållningssätt och spetskompetens gör det möjligt för fler att göra det bästa med sin arbetsplats. Jennys erfarenhet och bakgrund stärker oss ytterligare”, avslutar Karin Ståhl.

Sedan december 2018 genomför Jenny Lidén uppdrag i sin roll som Arbetsplatsstrateg hos GoToWork.