Bubblor GoToWork vit

VÅRA TJÄNSTERVad kan vi hjälpa dig med?

Vi på GoToWork® tar med våra kunder på en gemensam resa från nuläge till nyläge, alltid med fokus på människan – tekniken – platsen. Samspelet mellan dessa tre perspektiv är avgörande för att skapa morgondagens arbetsmiljö och den attraktiva arbetsplatsen.  Vare sig ni har ett stort eller litet projekt relaterat till arbetsplats eller arbetssätt så finns vi här för er. Med många års kunskap och erfarenheter från företag, organisationer och myndigheter hjälper vi er att finna ert nyläge. Tillsammans designar vi ett hållbart arbetsliv.

GoToWork Människa-Teknik-Plats symboler

Skapa framtidens arbetsplats

Historiskt sett har organisationskultur byggts utifrån det fysiska rummet. Det är historia. Idag handlar det om att utgå ifrån det digitala, i allt som görs. För att lyckas måste tillit i organisationen finnas och det ställer nya krav på den kommunikativa förmågan från både ledare och medarbetare. Att skapa framtidens hållbara arbetsplats kräver investeringar i både människa och teknik såväl som den fysiska platsen.

GoToWork® designar den hybrida arbetsplatsen tillsammans med dig som kund – för skapandet av ett hållbart arbetsliv görs i samverkan!

Vi har stor kunskap inom projekt- och förändringsarbetets hela process (från idé till effekt), samt inom förändringsledning och kommunikation (från uppstart till efter projektets avslut). För vi vet att samspelet dem emellan är avgörande för ett lyckat resultat – under hela projektets gång samt långt därefter.

Arbetsplats

Resan med GoToWork® kan genomföras som helhet eller med just de delar som behövs här och nu. Från första tanke, idé eller behov – via delmål och etappmål – till slutmål och nystart. Från nuläge till nyläge!

Exempel på aktiviteter

 • Arbetsplatsanalys
 • Inspirationsföreläsning
 • Omvärldsspaning
 • Workshop
 • Beläggningsmätning
 • Behovsanalys
 • Gapanalys
 • Medarbetarenkäter
 • Riskanalys
 • Dimensionering
 • Zonindelning
 • Möbleringsskiss
 • Inredningskoncept
 • Lokalsökningsprogram

Arbetsätt

En förändring är ingen lätt process. Många vill ha förändring men få älskar att genomföra den. Att förändra en fysisk plats är en sak, att få med människor i samma förändring är en annan. Men båda är lika viktiga för att resultatet ska bli positivt. Vi vet att förbereda och implementera ett förändrat arbetssätt kräver ett väl utformat förändringsprogram. Kommunikation och förändringsledning är något vi på GoToWork® har spetskompetens inom genom utbildade och certifierade förändringsledare. GoToWork® finns med som ett tryggt stöd under er resa med de delar ni har behov utav.

Exempel på aktiviteter

 • Föreläsning om arbetssätt
 • Arbetssättsbeskrivning
 • Workshops
 • Utbildning av hybridarbete
 • Utbildning av aktivitetsbaserat arbete
 • Utbildning av ledare i förändring

Vill du veta mer?

Färdiga lösningar – produkter och aktiviteter

Ibland vet man direkt vad man vill ha och behöver. Vi har färdigpaketerade produkter och aktiviteter för sådana situationer. 

Exempel på aktiviteter

Analys med Leesman®

Leesman Index används av branschledare runt om i världen för att mäta, jämföra och förbättra upplevelsen hos sina anställda. I mars 2020 lanserade Leesman nya verktyg som också kan utvärdera upplevelsen hos anställda som arbetar hemifrån. Leesman sitter idag på den största jämförelsedatabasen i sitt slag gällande arbetserfarenhet från hemmaarbetare.

Workshop med Post its

Workshop för hållbara arbetsliv

Workshops är ett perfekt verktyg i många olika lägen. Vilka mål och visioner tror du att dina anställda har i samband med en kommande förändring? Hur tänker er ledning att förändringen ska genomföras? Vi planerar, organiserar, vägleder och analyserar workshops med er. 

En workshop kan genomföras på plats, vara hybrid eller helt digital. 

Karin Ståhl föreläsning Chefdagen

Föreläsningar

 • Framtidens arbetsplats
 • Hjärnsmart arbete
 • Självledarskap

Våra föreläsningar är baserade på färsk data, aktuell forsning och lång erfarenhet. De ger inspiration och ökar förståelsen samt skapar insikt och engagemang.

En föreläsning kan genomföras på plats, vara hybrid eller helt digital. 

GoToWork Lokallista arbetsplats

Lokallista för dina framtida behov

Ett lokalprogram är en sammantagen beskrivning av verksamhetens behov av funktioner och de krav som ställs på en lokal. Den innehåller bland annat lokalförfrågan (övergripande beskrivning av lokalbehov), lokalprogram (en komplett beskrivning av verksamhetens lokalbehov) samt tekniskt program (verksamhetens krav på teknik). 

Vad är ditt behov nu?

Inget projekt är det andra likt. Har du frågor eller behöver rådgivning om er arbetsplats och arbetssätt? Fyll i formuläret så återkommer vi till dig snarast.

Projektprocess & Förändringsledningsprocess i pil

Skapa framtidens arbetsplats – inget projekt är det andra likt

Resan med GoToWork® kan genomföras som helhet eller med just de delar som behövs här och nu. Från första tanke, idé eller behov – via delmål och etappmål – till slutmål och nystart. Från nuläge till nyläge!

Vi följer vår egen välbeprövade projektmodell som är indelad i sex olika faser; från idé till effekt. Läs mer under varje fas vad vi dagligen hjälper våra kunder med.

GoToWork projekt och processpil
Projekt processdel idé

Utifrån era utmaningar, behov och önskemål om ert framtida hållbara arbetsliv inspirerar, utbildar och uppgraderar vi er kunskap genom föreläsningar, workshops eller rådgivande samtal. 

Tillsammans med er identifierar och formulerar vi målbild och visioner av ert framtida arbetssätt och arbetsplats samt finner drivkrafterna till varför en förändring är viktig och vad den i sådana fall ska leda till. Vi har en gedigen kunskap och lång erfarenhet om det nya normala, det hybrida arbetslivet och digitalisering, samt vad som sker med människan under en förändringsprocess. Vår kunskap är baserad på aktuell forskning och vi följer nyfiket vad som pågår runt om i samhället och världen.

Exempel på aktiviteter;

 • inspirationsföreläsning
 • omvärldsspaning
 • workshop
 • rådgivande samtal
GoToEork Animerad_pil i cirkel med fragetecken och utropstecken

KOM IHÅG KOMMUNIKATIONEN!

Hur ser ni till att att er förändringsresa blir lyckad redan från start?

Våra förändringsledare hjälper er att förbereda och implementera en välfungerande kommunikation och en välutformad förändringsledning – läs mer om förändringsledning här.

Projekt processdel 2 Förstudie

Vart är ni idag? Hur ser er organisation ut? Vilket gap finns mellan ert nuläge och nyläge?

Vi samlar in nödvändig fakta och data från er som bolag. Vi ser samband mellan medarbetare, nöjdhet och produktivitet samt analyserar aktivitets-, mobilitets- och närvaromönster. Vi bearbetar nuläget och formulerar rekommendationer av framtida nyläge med avseende på verksamhetsbehov, arbetssätt och lokalanvändning.

Exempel på aktiviteter:

 • beläggningsmätning
 • behovsanalys
 • gapanalys
 • eventuellt djupintervjuer
 • medarbetarenkäter
 • riskanalys
GoToEork Animerad_pil i cirkel med fragetecken och utropstecken

KOM IHÅG KOMMUNIKATIONEN!

Hur ser ni till att alla medarbetare är med på förändringen? Hur ser ni till att projektet får ett lyckat resultat i hela organisationen?

Våra förändringsledare ser till att hela er organisation är med på den kommande förändringen, ledare såväl som medarbetare – läs mer om förändringsledning här.

Projekt processdel 3 Planering

Hur kommer vi bäst framåt? Hur skapar vi en hållbar arbetsplats?

Vi analyserar er organisation, er omvärld och era förutsättningar. Tillsammans med er finner vi de bästa och mest hållbara lösningar till just er arbetsplats och sätter strategier till mer effektiva och inkluderande arbetssätt i förhållande till människa, teknik och plats.

Exempel på aktiviteter

 • dimensionering
 • zonindelning, möbleringsskiss, inredningskoncept
 • lösningsförslag för teknik och digitalisering
 • lokallista (tabellformat)
 • funktionsbeskrivning
 • lokalsökningsprogram
 • personas
 • arbetsplatssätts beskrivning
GoToEork Animerad_pil i cirkel med fragetecken och utropstecken

KOM IHÅG KOMMUNIKATIONEN!

Hur ser ni till att era ledare kan leda inom de nya arbetssätten?

Våra förändringsledare utbildar er för framtidens arbetsplats – läs mer om förändringsledning här.

Projekt processdel 4 Genomförande

Med utgångspunkt från planeringsfasen startar och driver vi implementeringen. Vår projektledare (dedikerad för er samt er SPOC, single point of contact) leder hela projektet framåt. Hen planerar, arbetsfördelar, resursplanerar och ställer krav. I nära samarbete med er interna projektledare/kontakt sätter hen även budget och tidplan. 

Exempel på aktiviteter

 • leverans
 • implementering
GoToEork Animerad_pil i cirkel med fragetecken och utropstecken

KOM IHÅG KOMMUNIKATIONEN!

Hur ser ni till att övergången till den nya arbetsplatsen och de förändrade arbetssätten inte skapar onödig förvirring?

Våra förändringsledare hjälper er att underlätta förändringen och genom att skapa förståelse för och vilja till ett nytt arbetsliv – läs mer om förändringsledning här.

Projekt processdel 5 Avslut

Efter genomförandet lämnar vi över projektet till er. Vi avvecklar projektgruppen och tillsammans med er utvärderar vi arbetet och tar tillvara på erfarenheter. 

Exempel på aktiviteter

 • slutrapport
 • avstämning måluppfyllelse
 • upplöser projektgrupp
GoToEork Animerad_pil i cirkel med fragetecken och utropstecken

KOM IHÅG KOMMUNIKATIONEN!

Hur ser ni till att den genomförda förändringen fortsätter att utvecklas? Hur ser ni till att den genomförda förändringen blir hållbar?

Vi har förändringsledare som ser till att ni kan stå på egna ben efter projektets avslut – läs mer om förändringsledning här.

Projekt processdel 6 Effekt

Har projektets mål uppfyllts över tid? Är det något som behöver justeras?

Efter ca tre månader efter avslutat projekt träffas vi igen och gör en check-in för att stämma av er förändringsresa. 

Exempel på aktiviteter

 • check-in
 • effektmålsuppföljning
 • medarbetsundersökning, uppföljning
GoToEork Animerad_pil i cirkel med fragetecken och utropstecken

KOM IHÅG KOMMUNIKATIONEN!

Hur ser ni till att hålla er förändringsresa vid liv och uppdatera den efter projektets avslut?

Våra förändringsledare ökar er egen förmåga att hantera förändringar i framtiden – läs mer om förändringsledning här.

Skapa en lyckad förändring – kommunikation är allt

En förändring är ingen lätt process. Många vill ha förändring men få älskar att genomföra den. Att förändra en fysisk plats är en sak, att få med människor i samma förändring är en annan. Men båda är lika viktiga för att resultatet ska bli positivt. Vi vet att förbereda och implementera ett förändrat arbetssätt kräver ett väl utformat förändringsprogram. Kommunikation och förändringsledning är något vi på GoToWork® har spetskompetens inom genom utbildade och certifierade förändringsledare. GoToWork® finns med som ett tryggt stöd under er resa med de delar ni har behov utav.

Det finns inget slut på en förändringsresa – bara en början. Därför menar vi att det viktigt att ni själva kan underhålla och utveckla er egen påbörjade förändringsresa. Vi hjälper er att utbilda era medarbetare och utvalda agenter för att hålla er resa i liv.

GoToWork Förändring och kommunikation pil
GoToWork Förändringsledning del1 förberedande fas

Hur ser ni till att alla medarbetare är med på förändringen?  Hur ser ni till att projektet får ett lyckat resultat i hela organisationen?

Vi hjälper er att underlätta övergången till den nya arbetsplatsen och de förändrade arbetssätten genom att skapa förståelse för och vilja till ett nytt arbetsliv. 

Exempel på aktiviteter:

 • workshops
 • utbildning av hybridarbete och aktivitetsbaserat kontor
 • utbildning av arbetssätt efter människa, teknik och plats
GoToWork Förändringsledning del 2 aktiv fas

Hur ser ni till att de nya arbetssätten implementeras så som de är tänkta? Hur ser ni till att ledarna kan leda inom de nya arbetssätten?

Vi ser till att hela organisationen är med på samma resa, och att den går mot samma mål. Vi utbildar och ökar er egen förmåga att att hantera förändringar i framtiden.

Exempel på aktiviteter

 • utbildning av ledare i förändring
 • skapa gemensamma plattformar och trivselregler
 • train the trainer
GoToWork Förändringsledning del 3 påminnelse fas

Hur ser ni till att den genomförda förändringen fortsätter att utvecklas? Hur ser ni till att den genomförda förändringen blir hållbar?

Vi hjälper er att utbilda agenter inom er organisation som fortsätter att jobba internt med förändringen, för en hållbar arbetsplats.

Exempel på aktiviteter:

 • vidareutbildning av agenter
 • uppföljning