IDÈFASEN

Är ni i idéfasen om er framtida arbetsplats?

Inspireras med omvärldsspaning,  workshop med ledningsgruppen och välj en eller flera föreläsningar för att komma igång och hitta er målbild samt skapa dialog med chefer och medarbetare. Se våra produkter och tjänster kopplade till idéfasen nedan.

Omvärldsspaning


Inom kort presenterar vi mer information om omvärldsspaning.

Workshop med ledningsgrupp


Inom kort presenterar vi mer information om workshop med ledningsgruppen.

Föreläsningar


Inom kort presenterar vi mer information om föreläsningar.

FÖRSTUDIE

Ta reda på vad er verksamhet behöver. Var står ni nu? Vad behöver ni för att nå målet?

Undersök era möjligheter och utmaningar med tjänster och produkter som ingår i en förstudie. Med webbenkäter och beläggningsmätningar får ni bäst koll för att ta medvetna beslut.

Webbenkäter


Nothing found.

Beläggningsmätningar


Nothing found.

PLANERING

Är det dags att färdigställa er väg till målet?

I planeringsfasen utarbetar vi ett lokalprogram, zonindelning, inplaceringsskisser med mera för att era arbetssätt och arbetsplats ska bli verklighet.  Förändringsledning och projektledning kan även väljas till.

Lokalprogram


Om Ett lokalprogram

Ett lokalprogram är en sammantagen beskrivning av verksamhetens behov av funktioner och de krav som ställs på en lokal.
Processen för att ta fram ett lokalprogram börjar redan när förstudier av kontoret pågår. Då går verksamheten först igenom en inventering av nuläget, beskriver önskat nyläget för hur verksamhet ska bedrivas i framtiden, samt gör en gedigen kartläggning av alla verksamheter och medarbetares behov av stöd från lokalen.
Lokalprogrammet tas fram när förstudien för lokal och kontor har gjorts, och är grund för den lokalanpassning som ska göras på befintlig eller ny lokal. Att verksamhetsanpassa kontoret är viktigt för att få ut bästa stöd från lokalen, vilket är möjligt först efter förstudien är klar.

Lokalprogrammet ska inte förväxlas med en lokalförfrågan som är en mer kortfattad och övergripande beskrivning av faktiska lokalbehov. Lokalförfrågan används vid lokalsökning och sänds ut till potentiella hyresvärdar för att de ska kunna återkomma med fullständig offert.
En lokalförfrågan innehåller:

Bakgrund
Ytbehov
Antal personer och arbetsplatser
Övriga funktionskrav
Geografiskt läge
Önskad inflyttning
Lokalprogram
Ett lokalprogram är en komplett beskrivning av verksamhetens lokalbehov.
Lokalprogrammet ska vara så fullständigt att den valda hyresvärden (eller befintlig hyresvärd- om det rör sig om en ombyggnation eller annan förändring av befintlig lokal) kan prissätta ett hyreskontrakt och påbörja projektering och produktion.
Mottagare av lokalprogrammet är fastighetsägare/hyresvärd och dennes projektörer som ska planera och lokalanpassa lokalen. Lokalprogrammet är också ett viktigt styrande dokument för den egna verksamheten.

Read More


0 Comments4 Minutes

Samarbetspartners

Nordens främsta experter i Leesman®.
Vi är avancerade användare av Leesman enkätverktyg. Med enkäten undersöker vi hur väl er arbetsplats presterar. Med data från enkäten kan ni även se hur väl er arbetsplats presterar i jämförelse med andra bolag inom er bransch (benchmarking) samt se ert Leesman Index (LMI).

Rapal®
Med Rapals mätverktyg Optimaze skapar vi beläggningsmätningar och ser hur ni effektivt kan använda er arbetsplats. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan även mätningarna ge viktig information om hur ni kan göra er arbetsplats bättre för vår planet.

Spacent® möjliggör för medarbetarna att välja var och när de arbetar.
Syfte med Spacent är att förändra hur vi använder städerna till förmån för människor, vår planet och vår produktivitet. Visionen för Spacent är att uppnå det mest hållbara sättet att använda redan byggda fastigheter. Spacent utvecklar teknik som skapar möjlighet till det mest effektiva sättet att använda våra fastigheter.

Läs mer om våra aktuella erbjudanden

Boka möte med oss!


Välj en tid som passar dig.

Välkommen att boka in ett möte om du vill veta mer eller etablera ett samarbete med oss.

Med vänlig hälsning
Christina Ljosåk

BOKA MÖTE