GoToWork & Tillsammans arkitekter

Rådande läge gör att arbetsplatserna inte är som innan pandemin, och än inte heller som de blir efter. Med sex, tolv eller kanske arton månader kvar i ett mellanläge, är det ändå läge att göra någonting. Vi på GoToWork och arkitektkontoret Tillsammans erbjuder en lösning för att ni ska kunna komma tillbaka till kontoret tryggt och effektivt. 

Vi erbjuder tre aktiviteter för att skapa ett tryggt kontor;

Människan, Platsen & Tekniken.

Ni kan välja att köpa aktiviteterna var för sig eller samla ihop dem till ett projekt

– allt klart inom 14 arbetsdagar!

Vill du veta mer?

Ta kontakt med oss!

 

📞 076-180 60 42  Christina Ljosåk

christina.ljosak@goto.work

 

📞 073 -050 03 80 Janne Bjelkmark

janne@tillsammans.com