Vad är ABW? Texten är skriven av Jenny Öberg på Reform, en del av Reflex Arkitekter, som tillsammans med GoToWork initierat arbetet med att definiera ABW - Activitiy Based Workplace.