Ebab behövde en samlingsplats för alla sina konsulter att komma hem till. Nu har de en framtidssäkrad arbetsplats med nya arbetssätt, som hjälper dem att leverera på sin strategi och som skyndat på deras digitala arbetssätt. Idag vet vi att det nya kontoret lockar fler medarbetare att ta initiativ till aktiviteter och fler besöker kontoret. Välkommen hem till Ebab. 

Utmaningen:

Medarbetarna på Ebab arbetar ofta utifrån olika projektetableringar i sina roller som konsulter. Nu hade det blivit dags att uppdatera huvudkontoret och de behövde en plats att känna tillhörighet till. Den dåvarande arbetsplatsen hade blivit omodern och attraherade inte alla medarbetare till att besöka huvudkontoret spontant eller regelbundet. Därför ville ledningen skapa en samlingsplats till sina medarbetare att ”komma hem till”, som välkomnar alla. För att fler ska se anledningar att besöka huvudkontoret. Och samtidigt stärka Ebabs position som en attraktiv arbetsgivare med en framtidssäkrad arbetsplats, som går i linje med Ebabs strategi att vara hållbara och långsiktiga. De ville också hitta rätt koncept för inredningsdesignen, för att deras medarbetare och kunder ska trivas.

Lösningen:

För att skapa bra beslutsunderlag, inför förändringen och utformningen av framtida arbetssätt, genomfördes en behovsanalys. I samma stund samlades underlag in för hur flöden skulle planeras. Vi fick i uppdrag att bidra med expertis om aktivitetsbaserat arbete och utbildade medarbetare och chefer i det nya arbetssättet. Hos Ebab är De 7 goda vanorna av Stephen R. Covey en viktig kulturbärare. Det är en utbildning som alla i företaget får och som knyter väl ann till det nya aktivitetsbaserade arbetssättet. På återkommande medarbetarsamlingar, infomöten och senare även invigningen har vi därför förtydligat hur Ebabs utbildning kan användas i det nya kontoret. I det nya aktivitetsbaserade kontoret och arbetssättet är det viktigt att varje medarbetare känner sig trygg med: hur den kan leda sig själv, planera sin dag, hitta sitt fokus, vara tillsammans, tillåta alla att vara olika, dela med sig och verka för erfarenhetsutbyte och utveckling. Nu känner sig medarbetarna alltid välkomna och ser fler anledningar till att besöka huvudkontoret. Det finns en uppsjö av varierande arbetsplatser att välja bland. Här finns möjligheten att ordna företagsträffar, det finns ytor för samverkan och spontana möten. Och allt detta motiverar fler att besöka huvudkontoret oftare.

  

Resultatet:

I januari 2019 invigdes det nya huvudkontoret i Söderstaden under namnet ”Välkommen hem till Ebab”. Det nya aktivitetsbaserade kontorslandskapet bjuder in till kreativitet och goda samarbeten. Medarbetarna väljer själva plats efter arbetsuppgifter och behov. Här har de möjlighet att växa och det finns nu gott om plats till möten i projektteam och med kunder. Samt en trygg samlingsplats för medarbetarna att komma in till. Och det märks redan att fler medarbetare tar egna initiativ till aktiviteter efter jobbet.

Förändringarna av lokalen drev på utvecklingstakten i deras digitala arbetssätt. Nu har de tagit bort många moment i sitt analoga arbetssätt och delar resurser med varandra, vilket bidrar till en minskad miljöpåverkan. Och uppfyller Ebabs vision om en bättre och mer hållbar verklighet. Idag har Ebab en ny arbetsplats och arbetssätt som hjälper dem att leverera på sin strategi att vara långsiktiga och hållbara.

Om EBAB:

Ebab är ett av Sveriges största fristående konsultbolag inom projekt- och fastighetsutveckling med över 35 år i branschen. De hjälper sina kunder med hållbara lösningar för att utveckla staden, fastigheten och projekten och driver uppdrag från idé till verklighet. Med ett självklart mål att alltid sträva mot hållbara slutresultat i sina projekt. I det begreppet innefattas inte bara miljöhänsyn, utan också ekonomisk och social hållbarhet. Ebab sysselsätter närmare 250 personer och verkar främst i Storstockholm.

 

Fakta:

Antal medarbetare:

250

Storleken på arbetsplatsen:

1594 kvadratmeter

Kontorslösning:

Aktivitetsbaserat kontor

Arbetssätt:

Aktivitetsbaserat

X antal meter flytt:

1,3 km

Uppdragsledare hos oss:

Karin Ståhl

Tjänst:

Arbetsplatsstrategi och förändringsledning

 

Nyfiken på fler goda exempel?

Läs gärna vidare om vårt referensprojekt The Happiness Factory – världens bästa arbetsplats.