Panelsamtal på temat Folkhälsa.

Del 5 av 5 i serien Kontorstrender som GoToWork lanserar varje år.

Vår expertpanel bestående av: Andreas Wadlund, kock och entreprenör, Teresa Acuña Lopez, Culture by Design, och Tommy Wilén, leg. naprapat och talare, samtalade under ledning av vår vd Karin Ståhl, runt den femte och sista trenden för 2020 från GoToWork på temat folkhälsa.

Den genomgående frågeställningen i samtalet var: på vilket sätt folkhälsa kommer att påverka hur vi planerar och använder våra arbetsplatser?
Panelen var enig om företagskulturens och ledarskapets betydelse för att skapa förutsättningar för såväl lönsamma arbetsplatser som medarbetarnas välmående. Det är också viktigt att skapa rörelse i organisationen för att bryta vanemönster och etablera nya vanor enligt panelen. Därtill är ett visst mått av nudging är att föredra, samtidigt som valet slutligen är individens eget.

Folkhälsa som (enligt WHO) definieras som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning”, ansåg panelen vara något som Sveriges arbetsplatser med gott ledarskap, god kultur och goda arbetsplatser kan bidra till att förbättra.

 

 

Här nedan kan du se inspelningen av panelsamtalet:

Tack till alla deltagare och paneler till årets fem fristående panelsamtal 2020.

GoToWork återkommer på temat trendspaning redan i december – med siktet inställt på 2021.